Norsk

 

 

Gender Identity Challenge

 

 

KONTAKT OSS

post@genderchallenge.no

Stadig flere foreldre opplever at barnet eller ungdommen vil skifte kjønn, uten forvarsel. Vi lurer på hva det kommer av, og hvordan vi skal håndtere dette fenomenet som har fått navnet Rapid Onset Gender Dysphoria - ROGD

Har ditt barn endret adferd?


(....har ditt barn/ungdom isolert seg?)

 

(....er ditt barn/ungdom trist, sint eller innesluttet?)

 


First, do no harm!

primum non nocere

Hippokrates

KEYWORDS

Rapid onset gender dysphoria, ROGD, ICD-10, ICD-11, puberty blocker, gender incongruence, gender dysphoria, gender identity,

transsexual, gender change

pubertetsblockare, kön, transsexualism, könsdysfori, könsdysphori, könsinkongruens, "född i fel kropp", transaktivism, identitet, könsidentitet, transpersoner

pubertetsblokkere, kjønn, transseksualisme, kjønnsdysfori, kjønnsinkongruense, transaktivisme, kjønnsidentitet

gender dysphoria, transsexual, gender incongruence, gender identity, GENID Skandinavia

 

Gender Identity Challenge - Skandinavia. 

Org.nr 802519-9087

Bankgiro: 5337-7321

Swish: 1235403357

Stockholm