Aktivitetsdagbok

Sist uppdaterad 19/3-19

Aktivitetsdagbok

18/3-19 Förslag inlämnat(Åsa Ehringer Berling) till SBU (statens beredening för medicinsk och social utvärdering, sbu.se) med anmodan om att utreda eventuell skada eller värde av könskorrigerande (bekräftande) behandling av barn vid plötslig uppkommen könsinkongruens (ROGD).


25/2-19 Möte och presentation (fyra medlemmar) hos statens medicinsk etiska råd (SMER) i Sverige om ROGD, den snabba ökningen bland unga, risker, biverkningar, etiska problem. Överlämnande av vår tidigare (se nedan,okt-18)  anmälan/skrivelse till Socialstyrelsen och Jurist Oscar Höllgrens utredning.


15/2-19 Presentation  (Youtube) "ROGD" vid konferens "Mot Dag" i Oslo om identitetsproblematik.


30/1-19 Deltagande (fyra medlemmar) i referensgrupp till nya riktlinjer för utredning och behandling av könsinkongruens i heldagsmöte på Hesledirektoratet i Oslo. Svensk TV tog kontakt, intervjuade och filmade GENID-Sk på plats.


28/1-19 Möte med Harry Benjamin Resurs Senter (HBRS, initiativtagare) och NBTS på Rikshospitalet, utbyte av synpunkter om viktiga frågor vid deltagande i referensgrupp på Helsedirektoratet.


10/1-19 Möte (tre medlemmar) hos TV-Norge. Diskussion om lokalt mediaintresse för "Transaktivismen", 


6/12-19 Deltagande (tre medlemmar) och presentation (.pdf download) på kvinnolobyns utbildningsdag, Stckholm.


okt-18 Överlämnande av skrivelse/ anmälan, samt utredning av jurist Oscar Höllgren till Socialstyrelsen och IVO om risker och brister i utredning och behandling av könsinkongruens i Sverige.


GENID Skandinavia

 

Gender Identity Challenge - Skandinavia. 

Org.nr 802519-9087

Bankgiro: 5337-7321

Swish: 1235403357

Stockholm