Ressurser

Kelseycoalition


En grupp föräldrar i USA med barn som lider av könsdysfori. och som behandlats med bekräftande medicinska tilltag. Gruppen har ambitionen att påverka/ ändra medicinsk praxis för barn med köndysfori.


"Working to change the system

that failed our kids"

GENID Skandinavia

 

Gender Identity Challenge - Skandinavia. 

Org.nr 802519-9087

Bankgiro: 5337-7321

Swish: 1235403357

Stockholm