Artikler

Artikler

ARIF summary: Ingen hälsofördel av könskorrigeringar

C.Gillbergs artikel i SVD 13/3-19

Debattartkel från Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme i Legeforeningens tidsskrift.

Debattartkel i Aftenposten poängterar risker och etiska problem vid könskorrigernde behandling av barn.

Kronikk i Aftenposten 21/3-18. "Försiktighet"

Kim Tønseth, Anne Wæhre från NBTS,

Rikshospitalet, Oslo

23 verksamhetschefer slår larm om den snabba ökningen av psykiatrisk ohälsa. 

"Standards of care" (WPATH) för utredning och behandling av könsinkongrunes bl a barn. Mindre krav i psyk.kompetens än förespråkat av Endocr. Soc.

Endocrinological Society Guidelines 2017


Endocrine Treatment of Gender-Dysphoric/Gender-Incongruent Persons: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline


GENID Skandinavia

 

Gender Identity Challenge - Skandinavia. 

Org.nr 802519-9087

Bankgiro: 5337-7321

Swish: 1235403357

Stockholm