Om oss


Hvem er vi?

 

Vi er en gruppe foreldre og nære pårørende til transpersoner, både barn og voksne. Felles for oss alle er at våre barn var i harmoni med sitt biologiske kjønn i barndom og ungdomsår før de kom ut som trans. De har imidlertid hatt andre utfordringer å slite med, men har ikke fått tilbud om hjelp for underliggende diagnoser før de har fått tilbud om kjønnsbekreftende behandling.

Vi er geografisk knyttet til de nordiske land. Flere av oss jobber med barn og unge, og innen medisinsk behandling og forskning. Vi er ikke tilknyttet noen religiøs eller politisk organisasjon, og vi støtter alle menneskers likeverdige rett til å leve ut sin identitet og legning.

Gjennom vårt nære innsyn i trans-narrativet har vi støtt på svært mange vitenskapelige brister. Vi anser mangelen på riktig informasjon og mengden av feilinformasjon som en stor trussel mot unge menneskers psykiske og fysiske helse. I tillegg legges det press på deres nære relasjoner, som vi ser nødvendigheten av å advare mot.

Siden det er lite kunnskap om kjønnsinkongruens tilgjengelig i den allmenne helsetjenesten, har vi innhentet kunnskap fra en bred kunnskapsbase, inkludert leger, forskere, studier og vitenskapelige rapporter. Vi følger nøye med i den offentlige debatten og på sosiale medier.

"Vi anser mangelen på riktig informasjon og mengden av feilinformasjon som en stor trussel mot unge menneskers psykiske og fysiske helse. I tillegg legges det press på deres nære relasjoner, som vi ser nødvendigheten av å advare mot.."

Vår formelle kompetanse

 

-skolemedisin

-legemiddelforskning

-genetikk

-barne- og ungdomspsykiatri

-pedagogikk

-biofysikk

-samfunnsvitenskap

-kjønnsforskning

 

 

 

Vår foreldre kompetanse

 

-traumer

-alvorlig sykdom

-alvorlige psykiske lidelser

-selvskading

-anorexi/spiseforstyrrelser

-autisme

-skilsmisser

-dødsfall i nærmeste familie

-mobbing

 

 

© Copyright. All Rights Reserved.

GENID Skandinavia

 

Gender Identity Challenge - Skandinavia. 

Org.nr 802519-9087

Bankgiro: 5337-7321

Swish: 1235403357

Stockholm