behandling og risiko

Medisinsk risiko ved kjønnsbekreftende behandling

 

Risikofaktorene er mange, men er avhenig av om behandlingen er ftm (female to male) eller mtf (male to female). Ved å klikke på en av lenkene nedenfor vil du finne risikofaktorer som må vurderes dersom en person ønsker sosial og medisinsk kjønnsbekreftende behandling.

 

Sosialt kjønnsbytte, nytt navn og pronomen

Pubertetsblokkere 

Estrogen

Testosteron

Toppkirurgi

FTM - bottom surgery

MTF - bottom surgery

 


 

 

Powerful monthly hormone injections stop the development of sex organs, breasts and body hair, making it easier for doctors to carry out sex-swap surgery later.

 

"Disse barna er ikke gamle nok til  ta livsforandrende avgjørelser som vil påvirke dem resten av livet. Det er uetisk å gjennomføre denne formen for behandling på barn som ikke forstår hva de utsettes for"

 

Stephanie Davies-Arai, of Transgender Trend

‘Transition caused more problems than it solved’


When Elan transitioned 20 years ago, it was hard – but equally difficult and isolating today has been the process of detransitioning

GENID Skandinavia

 

Gender Identity Challenge - Skandinavia. 

Org.nr 802519-9087

Bankgiro: 5337-7321

Swish: 1235403357

Stockholm