Presentasjoner

Presentasjoner

GENID, Presentation på identitetskonferensen "MOT DAG" 15 feb 2019 Oslo

GENID presentation Kivinnolobbyns utbidningsdag. Stockhholm, 6 dec 2018

Utredning av Jurist Oskar Höllgren, Institutet för Medicinsk Rätt, Stockholm, beställd (och bekostad) av GENID medlem.

GENID skrivelse till Socialstyrelsen. Anmälan av vården av patienter med könsinkongruensproblematik.

GENID, Presentation hos Statens Medicinsk Etiska Råd (SMER) 25 feb 2019, Stockholm

GENID Skandinavia

 

Gender Identity Challenge - Skandinavia. 

Org.nr 802519-9087

Bankgiro: 5337-7321

Swish: 1235403357

Stockholm