Om oss


Vi er mange medlemmer fra Norge, Sverige, Danmark og Finland.


Gjennom vårt nære innsyn i trans-narrativet har vi støtt på svært mange vitenskapelige brister.     mer

Hvem er vi?

 

Vi er et nettverk av foreldre, nære pårørende og profesjonsutøvere knyttet til personer med kjønnsdysfori, både barn og voksne. Vi har erfart at barn som var i harmoni med sitt biologiske kjønn i barndom og ungdomsår, plutselig har identifisert seg ut av sitt fødselskjønn. De har imidlertid hatt andre utfordringer å slite med, men har ikke fått tilbud om hjelp for underliggende diagnoser før de har fått tilbud om kjønnsbekreftende behandling.          mIndre


"Vi anser mangelen på riktig informasjon og mengden av feilinformasjon som en stor trussel mot unge menneskers psykiske og fysiske helse. I tillegg legges det press på de nære relasjoner, som vi ser nødvendigheten av å advare mot.."

Vi støtter Nasjonalt Behandlingssenter for Transseksualisme (NBTS, Rikshospitalet) og Harry Benjamin Resurssenter (HBRS).


Vi støtter Transsexuelle personers rett til bedre sikkerhet i samfunnet og rett til omsorg i helsetjenesten.


Vi har et kritisk syn på etterforskning og behandling av barn og unge og legger vekt på "vitenskap og beprøvd erfaring"

 

Vår formelle kompetanse

 

-skolemedisin

-legemiddelforskning

-barne- og ungdomspsykiatri

-pedagogikk

-biofysikk

-samfunnsvitenskap

-kjønnsforskning


Vår foreldre kompetanse

 

-traumer

-alvorlig sykdom

-alvorlige psykiske lidelser

-selvskading

-anorexi/spiseforstyrrelser

-autisme

-skilsmisser

-dødsfall i nærmeste familie

-mobbing