Om oss


Hvem er vi?

 

Vi er et nettverk av foreldre og nære pårørende til transpersoner, både barn og voksne.   mer


Vi er mange medlemmer fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. Flere av oss jobber med barn og unge, og innen medisinsk behandling og forskning. Vi er ikke tilknyttet noen religiøs eller politisk organisasjon, og vi støtter alle menneskers likeverdige rett til å leve ut sin identitet og legning.


Gjennom vårt nære innsyn i trans-narrativet har vi støtt på svært mange vitenskapelige brister. Vi anser mangelen på riktig informasjon og mengden av feilinformasjon som en stor trussel mot unge menneskers psykiske og fysiske helse. I tillegg legges det press på de nære relasjoner, som vi ser nødvendigheten av å advare mot.    


Siden det er lite kunnskap om kjønnsinkongruens tilgjengelig i den allmenne helsetjenesten, har vi innhentet kunnskap fra en bred kunnskapsbase, inkludert leger, forskere, studier og vitenskapelige rapporter. Vi følger nøye med i den offentlige debatten og på sosiale medier.     mindre

"Vi anser mangelen på riktig informasjon og mengden av feilinformasjon som en stor trussel mot unge menneskers psykiske og fysiske helse. I tillegg legges det press på de nære relasjoner, som vi ser nødvendigheten av å advare mot.."

Vi støtter Nasjonalt Behandlingssenter for Transseksualisme (NBTS, Rikshospitalet) og Harry Benjamin Resurssenter (HBRS).


Vi støtter Transsexuelle personers rett til bedre sikkerhet i samfunnet og rett til omsorg i helsetjenesten.


Vi har et kritisk syn på etterforskning og behandling av barn og unge og legger vekt på "vitenskap og beprøvd erfaring"

 

Vår formelle kompetanse

 

-skolemedisin

-legemiddelforskning

-barne- og ungdomspsykiatri

-pedagogikk

-biofysikk

-samfunnsvitenskap

-kjønnsforskning


Vår foreldre kompetanse

 

-traumer

-alvorlig sykdom

-alvorlige psykiske lidelser

-selvskading

-anorexi/spiseforstyrrelser

-autisme

-skilsmisser

-dødsfall i nærmeste familie

-mobbing