Video & pdf

Video & pdf

Svensk TV's "Uppdrag Granskning" avslöjande program (2 april 2019) om hur unga flickor med könsdysfori kan få  sina liv förstörda av vården.

 

"Tranståget och Tonårsflickorna"

GENID Norge

 

Gender Identity Challenge - Norway 


Org.nr 924 796 359


Bankgiro:

1506 42 41009


Vipps:

606367Kontakt

post@genderchallenge.no


Ønsker du å bli medlem?

Send mail til:

medlem@genderchallenge.no