Video & pdf

Video & pdf

Svensk TV's "Uppdrag Granskning" avslöjande program (2 april 2019) om hur unga flickor med könsdysfori kan få  sina liv förstörda av vården.

 

"Tranståget och Tonårsflickorna"

GENID Skandinavia

 

Gender Identity Challenge - Skandinavia. 

Org.nr 802519-9087

Bankgiro: 5337-7321

Swish: 1235403357

Stockholm