Presentasjoner

Presentasjoner

GENID, Presentation på identitetskonferensen "MOT DAG" 15 feb 2019 Oslo

Svensk TV's "Uppdrag Granskning" avslöjande program (2 april 2019) om hur unga flickor med könsdysfori kan få  sina liv förstörda av vården. 

"Tranståget och Tonårsflickorna"

GENID presentation Kivinnolobbyns utbildningsdag. Stockhholm, 6 dec 2018

Utredning av Jurist Oskar Höllgren, Institutet för Medicinsk Rätt, Stockholm, beställd (och bekostad) av GENID medlem.

GENID skrivelse till Socialstyrelsen. Anmälan av vården av patienter med könsinkongruensproblematik.

GENID Skandinavia

 

Gender Identity Challenge - Skandinavia. 

Org.nr 802519-9087

Bankgiro: 5337-7321

Swish: 1235403357

Stockholm